ALTINOVA KAYMAKAMLIĞI
Arabuluculuk Komisyonu
7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu'nun 01/01/2018 tarihi itibariyle yürürlüğe giren 3 üncü, 11 inci ve 12 inci maddeleri ile arabuluculuk müessesi uygulamaya geçmiştir.
 
6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu'nun "Arabuluculuk Faaliyetinin Yürütülmesi" başlıklı 15 inci maddesinin 8 inci fıkrasında hüküm altına alınan komisyonlardan Kaymakamlığımız bünyesinde oluşturulan Arabuluculuk Komisyonu 27/02/2019 tarih ve 316 sayılı Kaymakamlık onayı ile oluşturulmuş olup,
 iletişim bilgileri tabloda sunulmuştur.
 
ALTINOVA KAYMAKAMLIĞI
Arabuluculuk Komisyonu
Sekretarya
:
Altınova Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü
Adres
:
Hürriyet Mah. Okullar Cad. Konak Sok. ALTINOVA /YALOVA
E-Posta
:
altinova@icisleri.gov.tr
 

T.C.

ALTINOVA KAYMAKAMLIĞI

 

HÜRRİYET MAHALLESİ OKULLAR CADDESİ KONAK SOKAK-ALTINOVA/YALOVA
TEL: 0 (226) 461 3201 FAX: 0 (226) 461 3209 e mail : altinova@icisleri.gov.tr